Osteoporose en bifosfonaten

Bij osteoporose zijn de cellen die het bot afbreken actiever dan de cellen die bot aanmaken. De cellen die bot afbreken onttrekken calcium en andere mineralen aan de botten waardoor de structuur van het bot poreus wordt. Bifosfonaten zijn medicijnen voor de preventie en behandeling van osteoporose die de botafbraak remmen.

De werking van bifosfonaten

Bifosfonaten zijn niet-hormonale stoffen die aan het botweefsel hechten en de cellen die verantwoordelijk zijn voor de afbraak van het bot (osteoclasten) afremmen. Hierdoor wordt er minder bot afgebroken dan er wordt aangemaakt en neemt de totale botmassa weer wat toe. Dit gunstige effect is al binnen enkele maanden zichtbaar, de behandeling duurt 5 jaar. Bifosfonaten kunnen worden voorgeschreven in combinatie met vitamine D supplementen en/of calciumsupplementen.

Door het remmen van de botafbraak kunnen deze medicijnen het risico op een botbreuk (met name heupbreuken en wervelbreuken) verminderen en ook kan de pijn die ontstaat door botslijtage verminderen. Bifosfonaten zijn verkrijgbaar in verschillende toedieningsvormen, namelijk in tabletten, capsules en via een infuus. Sommige bifosfonaten moeten dagelijks ingenomen worden, anderen in een cyclus van meerdere dagen. De meeste bifosfonaten kunnen het beste op een lege maag worden ingenomen. Voor gebruik van een medicijn dient u eerst de bijsluiter goed te lezen. Neem het medicijn in zoals uw arts het u heeft voorgeschreven. Kijk voor meer informatie ook op de pagina therapietrouw.

Er zijn verschillende bifosfonaten geregistreerd in Nederland (alendronaat, etidronaat, ibandronaat en risedronaat). Sommigen voor de preventie van osteoporose, andere voor preventie én behandeling van ernstige osteoporose. Bifosfonaten zijn zowel voor mannen als voor vrouwen geschikt als medicijn. De meest bekende merken zijn: Aclasta®, Actonel®, Actokit®, Bondronat®, Bonefos®, Bonviva®, Didrokit®, Fosamax®, Fosavance®, Ostac®, Skelid® en Zometa®.

De bijwerking van bifosfonaten

Ieder medicijn kent bijwerkingen, er wordt wel eens gezegd “zonder bijwerking ook geen werking”. De ene persoon heeft meer last van bijwerkingen dan de ander. Bifosfonaten geven relatief weinig bijwerkingen. De meest voorkomende bijwerkingen die bij bifosfonaten genoemd worden, zijn:

  • Misselijkheid
  • Brandend maagzuur
  • Diarree
  • Darmkrampen
  • Toename in frequentie van de stoelgang
  • Plaatselijke irritatie van de slokdarm (pijn achter het borstbeen)
  • Heel soms afwijkingen aan het kaakbot

Neem bij klachten contact op met uw voorschrijvend arts om te overleggen wat u het beste kunt doen.

De bijsluiters

Klik hier voor de bijsluiter van Aclasta®
Klik hier voor de bijsluiter van Actonel®
Klik hier voor de bijsluiter van Actokit®
Klik hier voor de bijsluiter van Bondronat®
Klik hier voor de bijsluiter van Bonefos®
Klik hier voor de bijsluiter van Bonviva®
Klik hier voor de bijsluiter van Didrokit®
Klik hier voor de bijsluiter van Fosamax®
Klik hier voor de bijsluiter van Fosavance®
Klik hier voor de bijsluiter van Ostac®
Klik hier voor de bijsluiter van Zometa®