Osteoporose en PTH-injecties

Bij osteoporose zijn de cellen die het bot afbreken actiever dan de cellen die bot aanmaken. De cellen die bot afbreken, onttrekken calcium en andere mineralen aan de botten waardoor de structuur van het bot poreus wordt. PTH is een afkorting van parathyreoïd hormoon en is onderdeel van het natuurlijk in het lichaam voorkomend bijschildklierhormoon dat de calciumhuishouding in uw lichaam regelt.

PTH-injecties worden voornamelijk gebruikt voor de behandeling van osteoporose bij vrouwen na de overgang voor het verminderen van het risico op fracturen van de wervelkolom. Ook kan dit medicijn in sommige gevallen worden gebruikt bij de behandeling van mannen met een verhoogd risico op een fractuur.

De werking van PTH-injecties

PTH-injecties doen het aantal botopbouwende cellen toenemen. Daarnaast stimuleert het ook de activiteit van deze cellen. Hierdoor wordt niet alleen het bot wat verloren is gegaan hersteld maar er komt ook extra nieuw bot bij. Er zijn aanwijzingen dat ook de pijn van eventuele kleine botbreukjes vermindert door het gebruik van PTH-injecties.

Met behulp van de PTH-injecties, die u uzelf dagelijks toedient (of laat toedienen) in uw dijbeen of buik, worden steeds kleine hoeveelheden PTH onder de huid gebracht die vervolgens in het bloed terechtkomen. Door de korte aanwezigheid in het bloed wordt de botaanmaak gestimuleerd. Bij het toedienen van meerdere injecties per dag of chronisch te hoge dosering van PHT wordt juist de afbraak van bot gestimuleerd. Voor gebruik van een medicijn dient u eerst de bijsluiter goed te lezen. Neem het medicijn in zoals uw arts het u heeft voorgeschreven. Kijk voor meer informatie ook op de pagina therapietrouw

PTH-injecties worden voorgeschreven aan postmenopauzale vrouwen die ernstige osteoporose hebben en al meerdere (wervel)breuken hebben gehad. Ook wordt het voorgeschreven bij mensen met osteoporose die ondanks gebruik van andere osteoporose medicijnen toch (weer) een botbreuk oplopen of die andere medicijnen niet mogen gebruiken.

Uw arts zal u adviseren over de duur van de behandeling (komt in de praktijk meestal neer op 24 maanden) en of u extra calcium en vitamine D moet gebruiken. Dit kan per individu verschillen.

PTH-injecties zijn in Nederland geregistreerd onder de merknamen Forsteo®  en Preotact® .

De bijwerking van PTH-injecties

Ieder medicijn kent bijwerkingen, er wordt wel eens gezegd “zonder bijwerking ook geen werking”. De ene persoon heeft meer last van bijwerkingen dan de ander. De meest voorkomende bijwerkingen die kunnen optreden bij het gebruik van PTH-injecties zijn:

  • Pijn in armen en benen
  • Misselijkheid
  • Hoofdpijn
  • Duizeligheid
  • Verhoging van het cholesterol
  • Verhoogde calcium bloedspiegels
  • Verhoogde calcium urinespiegels

Neem bij klachten contact op met uw voorschrijvend arts om te overleggen wat u het beste kunt doen.

De bijsluiter

Klik hier voor de bijsluiter van Forsteo®
Klik hier voor de bijsluiter van Preotact®