Osteoporose en strontiumranelaat

Bij osteoporose zijn de cellen die het bot afbreken actiever dan de cellen die bot aanmaken. De cellen die bot afbreken, onttrekken calcium en andere mineralen aan de botten waardoor de structuur van het bot poreus wordt. Strontiumranelaat wordt gebruikt voor de behandeling van osteoporose bij vrouwen na de overgang voor het verminderen van het risico op fracturen van de wervelkolom en de heup. Ook kan dit medicijn worden gebruikt bij de behandeling van mannen met een verhoogd risico op een fractuur.

De werking van strontiumranelaat

Strontiumranelaat behoort tot de groep van niet-hormonale geneesmiddelen en wordt gebruikt om osteoporose te behandelen door botafbraak te remmen en botvernieuwing te stimuleren waardoor het risico op botbreuken afneemt. Het nieuw gevormde bot is van normale kwaliteit. Strontiumranelaat vermindert het risico op fracturen in de wervelkolom en de heup.

Voedsel, melk en melkproducten en calciumpreparaten verminderen de absorptie van strontiumranelaat. Het verdient de aanbeveling om het medicijn tussen de maaltijden in te nemen, bij voorkeur vóór het slapen gaan, minstens twee uur na inname van voesel, melk, melkproducten of calciumsupplementen. De toedieningsvorm is een granulaat (poedervorm). Dit poeder wordt oplost in een glas water en na goed roeren opgedronken. De gebruikelijke dosering is éénmaal daags één sachet met granulaat.

Uw arts zal u adviseren over de duur van de behandeling en of u extra calcium en vitamine D moet gebruiken. Dit kan per individu verschillen. Voor gebruik van een medicijn dient u eerst de bijsluiter goed te lezen. Neem het medicijn in zoals uw arts het u heeft voorgeschreven. Kijk voor meer informatie ook op de pagina therapietrouw.

Strontiumranelaat is in Nederland geregistreerd onder de merknaam Protelos®.

De bijwerking van strontiumranelaat

Ieder medicijn kent bijwerkingen, er wordt wel eens gezegd “zonder bijwerking ook geen werking”. De ene persoon heeft meer last van bijwerkingen dan de ander. De meest voorkomende bijwerkingen die kunnen optreden bij het gebruik van strontiumranelaat zijn:

  • Misselijkheid
  • Diarree
  • Hoofdpijn
  • Huidirritatie
  • Geheugenproblemen
  • Flauwvallen

Er bestaat een ernstige bijwerking die wordt aangeduid met de naam DRESS. Dit is een uitslag in de huid en slijmvliezen in de eerste 6 weken van de behandeling. Uitingsvormen van DRESS zijn roodachtige schietschijfachtige vlekken of ronde plekken, vaak met blaren op uw romp. Ook moet u letten op het onstaan van zweren in uw mond, keel, neus, genitaliën en rode gezwollen ogen. Dit in combinatie met griepachtige klachten. Neemt u bij deze klachten direct contact op met uw behandelend arts.

Neem bij overige klachten ook contact op met uw voorschrijvend arts om te overleggen wat u het beste kunt doen. Heeft u ooit trombose gehad dan kan SERM niet aan u worden voorgeschreven.

De bijsluiter

Klik hier voor de bijsluiter van Protelos®