Wat kan de osteoporoseverpleegkundige doen bij osteoporose?

Een osteoporoseverpleegkundige is een verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd in osteoporose. Deze verpleegkundigen werken meestal in het ziekenhuis en kunnen dienen als uw contactpersoon tijdens de behandeling. Dat kan voor u heel handig zijn omdat u tijdens de behandeling te maken kunt krijgen met allerlei verschillende hulpverleners zoals artsen, oefentherapeuten, diëtiste etc. u kunt met al uw vragen terecht bij de osteoporoseverpleegkundige.

De osteoporoseverpleegkundige coördineert ook de zorg die u nodig heeft met al uw hulpverleners. Dat houdt in dat al uw behandelaars van elkaar weten wat voor u het behandelplan is en wat de met u gemaakte afspraken zijn.

Wat zijn de taken van de osteoporoseverpleegkundige

De volgende taken behoren o.a. tot het takenpakket van de osteoporoseverpleegkundige:

  • Opsporen van hoog risicopatiënten die zich met een botbreuk melden op de spoedeisende hulp
  • Screening en onderzoek doen naar osteoporose
  • Geven van voorlichting en leefstijladviezen aan osteoporosepatiënten
  • Spil in de multidisciplinaire behandeling van osteoporose
  • Begeleiden van patiënten met osteoporose bij therapietrouw
  • Aandacht voor valpreventie bij osteoporosepatiënten

Uw wensen en behoeften staan centraal in uw contact met de osteoporoseverpleegkundige.

“Ik heb veel steun aan mijn osteoporoseverpleegkundige. Ik kan er terecht met al mijn vragen, twijfels en zorgen. Zij helpt me om te leren leven met mijn botontkalking zodat ik toch een aangenaam leven kan blijven leiden” (Anja, 65 jaar)