Pijn wordt in het medisch woordenboek omschreven als: ‘een onaangename sensorische en emotionele ervaring door (sterke) prikkeling van de uiteinden van gevoelszenuwen, het biedt het lichaam bescherming tegen het ontstaan van schade of een voorkoming van meer schade’.

Wat is de functie van acute pijn?

Acute pijn heeft een signaalfunctie, de pijn maakt u bewust van aanwezig letsel en voorkomt verdere schade door het vermijden van de oorzaak. Acute pijn is de normale, voorspelbare reactie van het lichaam op een schadelijke prikkel. Het ontstaat wanneer het lichaam beschadiging van lichaamsweefsels of ziekte ontdekt.

De pijn is duidelijk afgebakend en de ernst staat in relatie tot hetgeen de pijn veroorzaakt. Zenuwuiteinden raken te geprikkeld of beschadigd, waarna pijnsignalen via de zenuwen naar de hersenen worden gestuurd. Acute pijn wordt meestal als ‘scherp’ of ‘schrijnend’ beschreven.

Pijnbestrijding bij acute pijn

Pijn en pijnbeleving zijn zeer persoonlijk, iedereen reageert anders op pijn en mensen gaan verschillend met pijn om. Hoe uw lichaam reageert op pijn is mede afhankelijk van factoren als stress, vermoeidheid en angst. Dat maakt het bestrijden van pijn ook moeilijk. Wat bij de één heel goed helpt, kan bij een ander minder goed aanslaan.

Acute pijn gaat over wanneer de oorzaak wegvalt of bij genezing van een beschadiging. Acute pijn bij osteoporose is vaak het gevolg van een botbreuk. U kunt net na het breken van een bot een misselijk makende pijn ervaren op het moment dat u het gebroken lichaamsdeel beweegt. Goede pijnbestrijding bestaat vaak uit het innemen van pijnstillers. Neem de medicijnen consequent in volgens het voorschrift van uw arts. Therapietrouw is van groot belang voor een effectieve pijnbehandeling. Er zijn verschillende mogelijkheden op het gebied van pijnbestrijding:

  • Pijnstillers die zonder recept verkrijgbaar zijn bij de drogist of apotheek (zelfzorggeneesmiddelen) zoals bijvoorbeeld paracetamol en ibuprofen
  • Pijnstillers op recept verkrijgbaar zoals bepaalde NSAID’s, opiaten en morfine-achtige pijnstillers
  • Antidepressiva en anti-epileptica weken pijnverlichtend bij neuropatische pijn (zenuwpijn)
  • Warmte kompressen
  • IJspakkingen
  • Zenuwblokkade (wordt uitgevoerd in het ziekenhuis)
  • Accupunctuur
  • Ontspanningsoefeningen
  • TENS (pleister die elektrische stroompjes afgeeft aan de zenuw op de plaats van de pijn, waardoor de pijnsignalen geblokkeerd worden)
  • Therapie