Verschillende behandelvormen bij osteoporose

De behandeling van osteoporose rust op 4 pijlers:

 1. Het voorkomen van (verder) botverlies
 2. Het voorkomen van (meer) botbreuken
 3. Het verlichten van de pijn
 4. Het veranderen van leefgewoonten

U kunt zelf een heleboel doen om de kans dat u osteoporose krijgt te verkleinen of verergering van bestaande klachten te voorkomen, hierover leest u meer op de pagina leefstijl en wat kunt u zelf doen? Er zijn naast verschillende beschikbare medicijnen ook diverse vormen van therapie waar u baat bij kunt hebben als u te maken heeft met osteoporose. Hieronder bespreken we een aantal van de mogelijk te volgen therapieën:

Fysiotherapie

Een fysiotherapeut houdt zich bezig met de behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat van de mens. Er zijn verschillende vormen van fysiotherapie waarmee klachten kunnen worden behandeld zoals oefentherapie, massagetherapie en fysische therapie.

De fysiotherapeut voert lichamelijk onderzoek bij u uit, stelt een behandelplan op en bespreekt dat met u. Het doel van de behandelingen kan bijvoorbeeld zijn:

 • Het verbeteren van het functioneren van (deel)gebieden van uw lichaam
 • Het optimaal functioneren binnen de grenzen van een chronische aandoening zoals osteoporose
 • Het verminderen van pijn die u heeft

Over het algemeen duurt een behandeling ongeveer 30 minuten en kan bestaan uit adviseren, informeren, oefenen en sturen van bewegingen, coördinatieoefeningen, spierkrachttraining, het voorzien in hulpmiddelen en/of massage.

Oefentherapie Cesar/mensendieck

De behandeling van een oefentherapeut richt zich op (het voorkomen van) klachten ten gevolge van een incorrecte houding of beweging, eventueel veroorzaakt door een bepaalde afwijking of ziekte zoals osteoporose. Voor u wordt een individueel behandelplan opgesteld. Tijdens de behandeling zal het verbeteren van de houding en een goede kwaliteit van bewegen centraal staan. Daarbij wordt gekeken wat u in het dagelijks leven doet, zodat de houding ook praktisch bruikbaar is. Er wordt weinig tot geen gebruik gemaakt van apparatuur, zodat u zelf in staat bent om uw klachten onder controle te houden.

Hydrotherapie

Bij hydrotherapie worden oefeningen gedaan in een warm zwembad ter verlichting van uw (pijn)klachten. Dit wordt meestal begeleid door een fysiotherapeut of oefentherapeut. Het water maakt het bewegen voor u gemakkelijker, terwijl de warmte de pijn vermindert.

Ergotherapie

Een ergotherapeut richt zich op het (weer) mogelijk maken van dagelijkse handelingen bij mensen die door ziekte of handicap een lichamelijke of psychische beperking hebben opgedaan zoals bijvoorbeeld bij osteoporose. De ergotherapeut bepaalt samen met u wat de belangrijkste problemen bij dagelijkse activiteiten zoals:

 • Zelfredzaamheid of ADL (Activiteiten van het Dagelijks Leven); bijvoorbeeld aankleden en koken)
 • Invulling van vrije tijd; door uw hobby’s aan te passen aan uw (huidige) situatie
 • Wonen; bijvoorbeeld het aanpassen van de badkamer of trappen
 • Mobiliteit; bijvoorbeeld door rolstoeltraining of het omgaan met hulpmiddelen in het huishouden

Psychotherapie

Ondersteuning van een psychotherapeut is waarschijnlijk niet het eerste waar u aan denkt bij de behandeling van osteoporose. Toch kunt u er veel baat bij hebben. Misschien bent u onzeker geworden over de toekomst of vindt u het moeilijk om met uw beperkingen om te gaan. U kunt het lastig vinden om met de pijn die de osteoporose u oplevert om te gaan. De psychotherapeut kan u helpen om onbenutte mogelijkheden te zien én gaan gebruiken, om uw beperkingen hanteerbaar te maken en om uw zelfredzaamheid te vergroten.