Het belang van therapietrouw

Therapietrouw begint bij goede voorlichting en begeleiding.

Heel veel patiënten zijn niet therapietrouw. Dit betekent dat ze hun medicijnen niet innemen zoals de arts het hen heeft voorgeschreven, terwijl dit juist wel van belang is. Met name wanneer medicijnen jarenlang ingenomen moeten worden, geeft dit nogal eens problemen. Medicijnen werken alleen goed als ze op de juiste manier en in de juiste frequentie worden ingenomen. Gebeurt dit niet dan kan het zelfs schadelijke gevolgen hebben. In het geval van osteoporose betekent dit dat de botten steeds brozer zullen worden en het risico op (nieuwe) botbreuken toeneemt.

Therapietrouw heeft niet alleen te maken met het innemen van uw medicijnen, ook het trouw opvolgen van de leefstijladviezen valt hieronder.

Belangrijke factoren bij therapietrouw

Er zijn 5 factoren van belang wanneer het gaat om therapietrouw.

Doel:
U moet weten en begrijpen wat het doel van de behandeling is. Wat is voor u de winst op korte termijn én de winst op lange termijn wanneer u uw medicijnen trouw inneemt en de leefstijladviezen opvolgt?

Kennis:
Het is belangrijk dat u over voldoende kennis beschikt van osteoporose. Wat houdt deze aandoening in? Wat zijn risicofactoren? Wat kunt u zelf doen om een positieve bijdrage te leveren aan uw behandeling? etc. Als u voldoende kennis heeft over osteoporose, weet u wat er nodig is om uw doel te bereiken. Laat u daarom goed voorlichten door uw arts.

Vaardigheden:
Naast kennis over osteoporose is het ook belangrijk dat u weet wat u moet doen én laten om uw doel te bereiken. Hieronder valt bijvoorbeeld valpreventie om botbreuken te voorkomen, maar ook het naleven van leefstijl– en voedingsadviezen om uw botten gezond te houden.

Gedrag:
Het is van het grootste belang dat u gemotiveerd bent om zelf een positieve bijdrage te leveren aan uw behandeling. U zult namelijk zelf uw medicijnen moeten innemen. U zult daarnaast uw leefstijl moeten aanpassen op het feit dat u te maken heeft met osteoporose.

Drempels:
Wanneer u het lastig vindt om u aan de voorschriften van uw arts te houden, is het van belang uit te zoeken waar voor u de ‘drempels’ liggen. Wat vindt u precies moeilijk? Zijn er bepaalde situaties waarin u het lastig vindt om u aan de voorschriften te houden? Bespreek deze met uw arts zodat u samen naar een oplossing kunt zoeken.

Mogelijke oorzaken van onvoldoende therapietrouw

Er zijn verschillende oorzaken te noemen voor het onvoldoende volgen van de voorschriften die u van uw arts heeft meegekregen. Voorbeelden van deze oorzaken zijn:

 • U ondervindt niet dagelijks klachten, waardoor u vergeet uw medicijnen in te nemen of uw leefstijladviezen te volgen
 • U weet niet precies wat osteoporose met uw lichaam doet en hoe u dit zelf kunt verbeteren
 • U bent onvoldoende gemotiveerd om zelf bij te dragen aan uw behandeling
 • U krijgt misschien te weinig begeleiding bij uw behandeling
 • U heeft last van vervelende bijwerkingen van de medicijnen
 • U weet niet precies waarom u de medicijnen moet gebruiken
 • U gelooft niet dat de behandeling de juiste voor u is
 • U heeft een hulpmiddel gekregen wat u onvoldoende stimuleert tot het gebruik hiervan

Lichtburg EssenMogelijke gevolgen van onvoldoende therapietrouw

Wanneer u de voorgeschreven behandeling niet volgt zoals uw arts dit heeft aangegeven, zult u niet het optimale effect van de behandeling hebben. Mogelijke gevolgen van onvoldoende therapietrouw zijn:

 • Blijvende klachten
 • Verergering van de klachten
 • Verhoging van het risico op botbreuken
 • Niet optimaal kunnen functioneren in het dagelijks leven
 • Meer gebruik maken van medische hulp dan nodig ( hogere ziektekosten)
 • Meer gebruik maken van mantelzorg dan nodig

Lichtburg EssenVerbeteren van de therapietrouw

Zowel u als uw arts kunnen ervoor zorgen dat de therapietrouw verbetert:

 • Laat u goed voorlichten over osteoporose en de behandeling hiervan door uw arts
 • Bespreek al uw vragen en twijfels met uw arts
 • Neem uw medicijnen op een vast moment op de dag, bouw hiermee routine op
 • Bespreek bijwerkingen met uw arts en/of apotheker. Stop nooit met uw medicijnen zonder overleg met uw arts
 • Schakel uw omgeving in. ‘Help me eraan herinneren dat ik mijn medicijnen inneem’ of ‘Wijs me op het niet naleven van mijn leefstijladviezen’

Bespreek uw leefstijl en –ritme met uw arts zodat hij/zij de behandeling hier zo goed mogelijk op kan aanpassen.