Een ziekte of chronische aandoening kost over het algemeen veel geld. De kosten die u maakt als gevolg van uw ziekte kunt u vaak vergoed krijgen. Dit kan een complete vergoeding zijn of een tegemoetkoming in de kosten. De laatste optie komt vaak voor omdat u in de regel te maken heeft met een eigen bijdrage, bijzondere voorwaarden of een maximum vergoeding (per jaar).

Uw zorgverzekering en vergoedingen

Iedere Nederlander is verplicht verzekerd tegen ‘normale’ ziektekosten via het wettelijk bepaalde basispakket. Naast dit basispakket kunt u zich aanvullend verzekeren via aanvullende pakketten. Wat de inhoud van dergelijke pakketten is, hoe de vergoeding binnen het pakket eruitziet en welke premie u betaalt, verschilt per zorgverzekering. Het is goed om verschillende aanbieders van zorgverzekeringen met elkaar te vergelijken en te bepalen welke zorgverzekeraar het beste bij u past.  Een geschikte website hiervoor is www.kiesbeter.nl.

Zorgverzekeringen kunnen wisselen, pakketten kunnen worden aangepast en premies kunnen wijzigen. Voor de meest actuele informatie raden wij u aan om contact op te nemen met uw eigen zorgverzekeraar en/of andere zorgverzekeraars. Zij kunnen u adviseren over uw mogelijkheden en de daarbij behorende actuele kosten.

Regelingen in de gezondheidszorg

Naast uw zorgverzekering (basispakket en wellicht aanvullende verzekering) zijn er verschillende regelingen en instanties waar u eventueel een beroep op kunt doen, dit zijn:

  • Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) u dient hiervoor een indicatie aan te vragen bij Centrum Indicatiestelling Zorg
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bijvoorbeeld voor het aanpassen van uw woning
  • Persoonsgebonden budget (PGB) hiermee kunt u met een bepaald geldbedrag zelf zorg inkopen
  • Bijzondere bijstand voor bijvoorbeeld de aanschaf van een (loop)hulpmiddel, dit is afhankelijk van uw inkomen
  • Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
  • Aftrek van ziektekosten bij de aangifte inkomstenbelasting
  • Compensatie verplicht eigen risico
  • Compensatie arbeidsongeschikten
  • Compensatie ouderen

De voorwaarden voor deze regelingen kunnen wijzigen. Heeft u of krijgt u met één of meer van bovenstaande regelingen te maken, zorg dan dat u over de meest actuele informatie beschikt. Uw zorgverzekeraar of de instantie waarmee u in gesprek bent, kunnen u verder helpen.