De omgeving speelt een belangrijke rol als u te maken krijgt met osteoporose. U bent degene met de klachten en de pijn maar voor uw partner, gezin en naasten kan het ook gevolgen hebben. Zij zullen u zo goed mogelijk willen helpen en ondersteunen zonder u te betuttelen en u afhankelijk te maken.

Op de volgende pagina’s kijken we naar de verschillende ‘partijen’ die een rol (kunnen) spelen in uw situatie, uw gezin/familie, sociale netwerk en uw werkomgeving. Daarnaast spelen de hulpverleners zoals genoemd  bij de behandeling een rol de huisarts, diëtist, osteoporoseverpleegkundige en overige specialisten