Voor een partner, gezins- en/of familieleden en vrienden kan het zwaar en moeilijk zijn om u te zien kampen met de gevolgen van osteoporose.  Gevoelens van onmacht, verdriet en frustratie zijn heel normaal. Het is moeilijk om aan de zijlijn te staan en toe te kijken terwijl iemand die u lief is pijn heeft en te maken heeft met onzekerheden over de toekomst. Je wilt van alles doen om te helpen maar je hebt het gevoel dat dat niet gaat. Voor de omgeving is het belangrijk te weten dat zij wel degelijk een ondersteunende rol kunnen spelen in het ziekteproces van de ander.

Tips voor degene met osteoporose

U hoeft niet alles alleen te doen. De mensen in uw omgeving staan graag voor u klaar. Hieronder staan een aantal tips voor uzelf in relatie tot uw gezin en sociaal netwerk.

Zoek steun bij uw gezin en sociale netwerk
Praat met uw partner, gezin en vrienden over wat u bezighoudt, uw zorgen en angsten. Het is volkomen normaal dat u onzeker wordt over wat de toekomst zal brengen. Steun hoeft niet alleen te bestaan uit praktische hulp, een luisterend oor doet ook wonderen.

Zorg goed voor uw lichaam en geest
Voldoende beweging, liefst iedere dag 30 minuten, en gezonde voeding zorgen ervoor dat uw lichaam in een goede conditie verkeerd. Probeer tijdens een wandeling bewust uw gedachten te stoppen en u alleen te concentreren op het bewegen. Op die manier voorkomt u dat u “gaat malen”. Wissel inspanning af met voldoende rust en ontspanning. Die balans is erg belangrijk.

Let op uw voeding
Als u gezond en gevarieerd eet, krijgt u in principe voldoende voedingsstoffen, vitaminen en mineralen binnen. Krijgt u via uw voeding te weinig calcium en/of vitamine D binnen, dat wil zeggen minder dan de aanbevolen hoeveelheid per dag voor uw geslacht en leeftijd, dan kan uw arts besluiten u een calciumpreparaat, vitamine D preparaat of een combinatiepreparaat voor te schrijven. Dit zijn pillen of poeders verrijkt met calcium en/of vitamine D. Kijk voor uitgebreide informatie op de pagina’s calcium en vitamine D

Zoek hulp en begeleiding
Het is belangrijk om (professionele) hulp en begeleiding te zoeken. Hiermee voorkomt u dat uw partner of gezin voornamelijk een rol als mantelzorger gaat vervullen.

Blijf doen wat u leuk vindt
Voorkom dat u passief wordt en minder gaat ondernemen. Door klachten en pijn zult u niet altijd evenveel zin hebben om leuke dingen te doen. Probeer toch zoveel mogelijk deel uit te blijven maken van uw sociale netwerk.

Tips voor de omgeving van iemand met osteoporose

Het hebben van een partner of ouder met osteoporose heeft ook voor u als partner of kind gevolgen, zowel emotioneel als praktisch. Er komt ook veel op u af. Wat houdt de ziekte precies in? Wat zijn de gevolgen op lange termijn? Kunnen we wel in ons huis blijven wonen? Het is een normaal verschijnsel dat ook u het er moeilijk mee heeft. Hieronder volgen een aantal tips en adviezen om iemand met osteoporose in uw omgeving te (onder)steunen:

Blijf samen praten
Bespreek gevoelens van frustratie, machteloosheid, afhankelijkheid etc. Maak afspraken over een nieuwe taakverdeling en geef duidelijk bij uw partner aan wat u wel en niet kunt en wil doen.

Cijfer uzelf niet continue weg
Uw partner is degene die zal moeten leren omgaan met het feit dat hij/zij osteoporose heeft, maar uw partner blijft nog steeds zelf verantwoordelijk voor zijn/haar leven. Net als u dat blijft over het uwe. Als u bepaalde dingen niet meer samen kunt ondernemen, maar u vindt het nog steeds leuk, zoek dan iemand anders om die activiteit mee in te vullen of ga alleen. Door tijd te nemen voor uzelf voorkomt u ook overbelasting.

Waardering geven en krijgen
Op dit gebied is het net als in de liefde, geven en nemen. Laat uw waardering wederzijds blijken.

Laat de osteoporose uw doen en laten niet overheersen
Uw partner of vriend(in) heeft osteoporose, maar is nog steeds dezelfde als voor de diagnose. Zorg ervoor dat er ook andere gespreksonderwerpen zijn en probeer het dagelijks leven, hetzij met een aanpassing hier en daar, weer op te pakken. Behandel degene met osteoporose niet als kind, betuttelen is nergens voor nodig, dit versterkt voor degene die osteoporose heeft alleen het gevoel van afhankelijkheid.

Stimuleer de ander
Probeer degene die osteoporose heeft actief te houden. Blijf activiteiten ondernemen hetzij zoals u gewend was en anders in een aangepaste vorm.

Het lijkt nu misschien een hele opgave, maar niets is minder waar. Na een periode van wennen en uw weg zoeken komt het in 99% van de situaties allemaal wel op z’n pootjes terecht. Komt u er niet uit, aarzel dan niet om professionele hulp in te schakelen.