Op de pagina osteoporose bij jonge mensen kunt u lezen dat osteoporose echt niet alleen een ‘oude vrouwenkwaal’ is. Meestal is er sprake van secundaire osteoporose bij jonge mensen, dit betekent dat de botontkalking het gevolg is van een andere ziekte of aandoening. Dit betekent dus ook dat niet iedereen die osteoporose krijgt al met pensioen is.

Bent u nog actief in het arbeidsproces en wordt u ziek als gevolg van osteoporose dan zijn er verschillende manieren om toch te zorgen voor inkomen. Hoe dat werkt en met welke regels u te maken krijgt, hangt af van uw situatie.

U bent zelfstandig ondernemer

Een zelfstandig ondernemer moet zelf voor vervangend inkomen zorgen. Dit kan bijvoorbeeld door een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten of een vrijwillige verzekering tegen ziekte bij het UWV. Kijk voor meer informatie hierover ook op de website van het UWV op www.uwv.nl

U bent in loondienst bij een werkgever

Wordt u ziek tijdens uw dienstverband dan betaalt uw werkgever u, tijdens de eerste twee jaar dat u ziek bent, minimaal 70% van uw laatst verdiende salaris uit. Meestal is het meer dan 70% dit ligt vast in uw contract of CAO. Uw loon kan aangevuld worden vanuit een ziektewetuitkering vanuit het UWV. Na een periode van 2 jaar komt u in aanraking met de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), voorheen de WAO. Na een keuringsproces komt u in de categorie gedeeltelijk arbeidsgeschikt of volledig arbeidsongeschikt.

Meer informatie over het bovenstaande vindt u op de website van het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknermers Verzekeringen) op www.uwv.nl

U bent werkloos

Indien u een WW-uitkering ontvangt, moet u op de eerste ziektedag melden aan het UWV dat u ziek geworden bent. Bent u na 13 weken nog steeds ziek dan kijkt het UWV of u een Ziektewetuitkering krijgt. Deze uitkering is even hoog als uw WW-uitkering. Duurt uw ziekteperiode langer dan twee jaar dan komt u in het WIA-traject terecht zoals hierboven staat beschreven.

Wanneer u na een periode van ziekte weer aan het werk gaat, is het verstandig om in overleg met uw werkgever te bepalen wat u wel en niet kunt doen. Wellicht moet uw werkplek en/of uw werkzaamheden worden aangepast. Bent u zelfstandig ondernemer, hou dan zelf goed de vinger aan de pols en doe geen dingen die niet (meer) kunnen. Uiteindelijk heeft u alleen uzelf daar maar mee doordat u waarschijnlijk weer thuis komt te zitten.