Het is moeilijk om aan te geven wie wel osteoporose krijgt en wie niet. Het is ook moeilijk aan te geven wie een bot zal breken als gevolg van osteoporose en wie niet.

Risicofactoren voor het krijgen van een botbreuk

Er zijn factoren die van invloed zijn op het wel of niet krijgen van een botbreuk. Deze factoren zijn onder andere:

  • Een te laag lichaamsgewicht (meestal onder de 60 kg of een BMI onder de 20)
  • Leeftijd boven de 60 jaar
  • Eerdere botbreuken na het 50ste jaar
  • Ouders die een heupbreuk hebben gehad
  • Verminderde bewegelijkheid
  • Secundaire osteoporose (botontkalking als gevolg van een andere aandoening en/of medicijngebruik)

Herkent u één of meer  van de bovenstaande risicofactoren, neem dan contact op met uw huisarts. Hij/zij kan samen met u bepalen wat de vervolgstappen moeten zijn en of het verstandig is om uit te zoeken of u osteoporose heeft.

Hoog fractuurrisico

Bij mensen die een verhoogd risico lopen op een botbreuk wordt het uitvoeren van een botdichtheidsmeting aanbevolen. De Nederlandse Richtlijn Osteoporose geeft hiervoor de volgende risicogroepen aan:

  • Vrouwen van 50 jaar en ouder die na hun 50ste jaar een botbreuk hebben gehad
  • Vrouwen van 60 jaar en ouder die de volgende drie risicofactoren hebben: botbreuken in de familie, een (te) laag lichaamsgewicht en beperkte bewegelijkheid
  • Vrouwen van 70 jaar en ouder die twee van de volgende drie risicofactoren hebben: botbreuken in de familie, een (te) laag lichaamsgewicht en beperkte bewegelijkheid
  • Vrouwen met een wervelbreuk ongeacht de leeftijd