Evenwichtsproblemen worden omschreven als: ‘een oncontroleerbaar gevoel van draaien of bewegen, een licht gevoel in het hoofd en/of onvast op de benen staan’. Evenwichtsverlies is vaak het gevolg van stoornissen van het gezichtsvermogen, vooral dubbelzien, omdat het lichaam afhankelijk is van visuele signalen om het evenwicht te bewaren. Evenwichtsverlies kan ook het gevolg zijn van aandoeningen van het bewegingsapparaat, zoals osteoporose, die het lopen beïnvloeden.

Bij ouderen komt een onvast gevoel in de benen het meeste voor. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn: afname van spierkracht of een verminderd gevoel in uw benen, slecht zien, bijwerkingen van medicijnen of een combinatie hiervan. Door het inzakken van ruggenwervels of een andere lichaamshouding (krommer worden) kan uw evenwichtsgevoel veranderen. Hierdoor wordt het risico op valongelukken groter. Kijk voor praktische tips en adviezen op het gebied van valongelukken op veiligheid & valpreventie

Het evenwichtsgevoel neemt naarmate we ouder worden sowieso af. Dit betekent dat als u uw evenwicht verliest het ook moeilijker is om uw lichaamshouding aan te passen en de val te voorkomen. Bij ouderen leidt chronische evenwichtsverlies dan ook tot een verhoogd risico op vallen en botbreuken en tot een afname van het vermogen om dagelijkse activiteiten uit te voeren.