De gevolgen van osteoporose zijn misschien wel ingrijpender dan u in eerste instantie zou denken. Botbreuken genezen op latere leeftijd langzamer dan bij jonge mensen het geval is. Pijnklachten houden langer aan en u wordt beperkt in uw bewegingsvrijheid.

Een botbreuk in de heupen zorgt er jaarlijks voor dat veel ouderen (ongeveer 20%) komen te overlijden binnen één jaar na de botbreuk. Dit meestal als gevolg van complicaties na een heupoperatie. De helft van de mensen die hun heup breken houden daar klachten aan over en kunnen niet meer goed voor zichzelf zorgen.

Een aantal mogelijke gevolgen van en beperkingen door osteoporose zetten we hieronder voor u op een rij:

 • Grote kans op nieuwe botbreuken
 • Een ziekenhuisopname
 • Blijvende pijnklachten (acute pijn en chronische pijn)
 • Verlies aan bewegingsvrijheid, beperkingen in activiteiten zoals: gaan zitten, gaan staan, gaan liggen, tillen en bukken
 • Sociale beperkingen zoals: niet mee kunnen doen met sport, niet naar buiten durven uit angst om (weer) te vallen, niet kunnen deelnemen aan sociale leven
 • Loophulpmiddelen nodig hebben omdat u moeilijk ter been raakt
 • Krimpen en kleiner worden (lengteverlies)
 • Problemen met uw evenwicht (evenwichtsverlies) en coördinatie
 • Klachten in de organen door een veranderende lichaamshouding
 • Algehele verslechtering van de lichamelijke conditie
 • Minder goed zelfstandig kunnen functioneren
 • Niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen
 • Aanpassing in leefstijl
 • Verlies van levenskwaliteit

Naast de bovengenoemde gevolgen die u persoonlijk treffen (persoonlijk leed) zijn er ook hoge ziektekosten verbonden aan osteoporose. In Nederland worden de behandelkosten (ziekenhuiskosten, kosten voor medicijnen, kosten verbonden aan therapie) geschat op zo’n 750 miljoen euro per jaar. In 2025 zullen die kosten zijn opgelopen tot ruim één miljard per jaar vanwege de vergrijzing.