Osteoporose in combinatie met andere aandoeningen

Osteoporose kan het gevolg zijn van een andere aandoening of ziekte, dit wordt secundaire osteoporose genoemd. In de hierna volgende pagina’s zullen we aandacht besteden aan de onderstaande aandoeningen die voorkomen in combinatie met osteoporose:

Per aandoening zullen we aandacht besteden aan de volgende onderwerpen: wat houdt de aandoening in? Welke klachten komen bij de betreffende aandoening voor? Wat de relatie is tussen de aandoening en osteoporose?  En tot slot: waar u terecht kunt voor meer informatie?