Anorexia nervosa en osteoporose

Bij een groot aantal aandoeningen neemt de kans op osteoporose toe. Wanneer osteoporose wordt veroorzaakt door een andere ziekte heet dat secundaire osteoporose. Anorexia nervosa is één van die onderliggende aandoeningen.

Wat is Anorexia nervosa?

Anorexia nervosa is een eetstoornis. Letterlijk betekent anorexia nervosa: gebrek aan eetlust door psychische (nerveuze) oorzaak. Eigenlijk klopt deze benaming niet. Mensen met anorexia nervosa hebben namelijk wel degelijk honger, maar ze proberen het hongergevoel te onderdrukken. Patiënten met anorexia nervosa hebben een onbedwingbare drang om af te vallen. Hoe mager een anorexia patiënt ook wordt, ze blijven zichzelf zien als te dik. Er is bij deze ziekte dan ook duidelijk sprake van een verstoorde lichaamsbeleving.

Een combinatie van factoren speelt een rol bij het ontstaan van deze eetstoornis. Cultureel maatschappelijke factoren zijn van belang zoals de toegenomen druk op vrouwen om een carrière te combineren met het moederschap. Sociale factoren spelen een rol bijvoorbeeld in de vorm van het heersende slankheidsideaal. Daarnaast hebben psychologische factoren als perfectionisme en onzekerheid invloed op het ontstaan van deze eetstoornis.

Anorexia nervosa komt met name bij meisjes en vrouwen voor, maar ook jongens en mannen kunnen aan deze eetstoornis lijden.

Wat zijn de klachten bij Anorexia nervosa?

De belangrijkste kenmerken van anorexia nervosa zijn het onderdrukken van de eetlust, gestoord eetgedrag en een extreem verlangen om mager te zijn. Daarnaast zijn belangrijke klachten en kenmerken van anorexia nervosa:

 • (Extreem) laag lichaamsgewicht
 • Intense angst om in gewicht aan te komen
 • Wegblijven van de menstruatie
 • Verminderde vruchtbaarheid
 • Trage ademhaling en hartslag
 • Lage bloeddruk
 • Depressie
 • Moe en lusteloos
 • Duizeligheid
 • Haaruitval
 • Verslechterde conditie van het gebit
 • Oedeem (vochtophoping) in de onderbenen
 • Slecht slapen
 • Lage lichaamstemperatuur met als gevolg koude, blauwe handen en voeten
 • Gevoel van eenzaamheid en sociaal isolement
 • Door de omgeving als leugenachtig en onbetrouwbaar bestempeld worden
 • Extreem sporten
 • Gebruik van laxeer en/of plaspillen

Wat is de relatie tussen osteoporose en anorexia nervosa?

Door het ontoereikende en/of eenzijdige voedingspatroon kunnen snel tekorten aan bepaalde vitaminen en mineralen ontstaan. Dit in combinatie met een te laag lichaamsgewicht,  een ralatief lage botpiekmassa,  het uitblijven van de menstruatie en dus een tekort aan oestrogene hormonen is zeer schadelijk voor de kwaliteit van de botten.

Het proces van gezonde botopbouw wordt bij anorexia nervosa enorm geschaad. Iemand met anorexia nervosa zal uiteindelijk een lagere piekbotmassa opbouwen. Bij anorexia patiënten zullen na het 30-ste levensjaar de botten sneller verzwakt raken als gevolg van een relatief lage piekbotmassa en/of het tekort aan oestrogenen.

Meer informatie over Anorexia nervosa?

Kijk voor meer informatie over Anorexia nervosa op de website van de Stichting Anorexia Boulimia Nervosa (SABN) op de website www.sabn.nl