Bij een groot aantal aandoeningen neemt de kans op osteoporose toe. Wanneer osteoporose wordt veroorzaakt door een andere ziekte heet dat secundaire osteoporose. Diabetes Mellitus is één van die onderliggende aandoeningen.

Wat is Diabetes Mellitus?

Diabetes Mellitus wordt vaak afgekort tot diabetes en wordt ook wel suikerziekte genoemd. Bij diabetes kan uw lichaam de bloedsuikerspiegel niet op peil houden waardoor het te hoog wordt. Bloedsuiker (glucose) heeft uw lichaam nodig omdat alle spieren en organen daarop functioneren. Eigenlijk is het de brandstof voor uw lichaam zoals een auto ook brandstof nodig heeft om te kunnen rijden. Uit uw voeding haalt u koolhydraten, deze worden in uw lichaam omgezet naar glucose, maar teveel is niet goed. Normaal gesproken regelt uw lichaam de bloedsuikerspiegel heel precies met het hormoon insuline.

Er bestaan twee soorten diabetes. Bij diabetes type I maakt uw lichaam bijna of helemaal geen insuline meer aan. Bij diabetes type II reageert uw lichaam niet meer op de insuline die u aanmaakt. In beide gevallen wordt uw bloedsuikerspiegel te hoog wat zich uit in verschillende klachten.

Wat zijn de klachten bij Diabetes Mellitus?

Klachten die bij diabetes type I en diabetes type II voorkomen kunnen verschillen van persoon tot persoon. Mensen met diabetes type I die nog niet behandeld worden, voelen zich vaak erg ziek Het verloop van diabetes type II gaat veel geleidelijker.

De belangrijkste klachten bij diabetes type I zijn:

 • Enorme dorst (de kraan willen leegdrinken)
 • Veel plassen
 • Afvallen zonder aanwijsbare oorzaak
 • Veel honger of juist helemaal geen eetlust meer
 • Wazig zien
 • Zich ziek voelen
 • Misselijkheid
 • Overgeven
 • Flauwvallen
 • In coma raken door torenhoge bloedsuikerwaarden

De belangrijkste klachten bij diabetes type II zijn:

 • Vaak dorst
 • Veel plassen
 • Rode branderige ogen
 • Wazig zien
 • Dubbel of slecht zien
 • Wondjes die slecht genezen
 • Kortademigheid
 • Pijn in de benen bij het lopen
 • Regelmatig terugkerende infecties zoals blaasontsteking

Wat is de relatie tussen osteoporose en Diabetes Mellitus?

Bij diabetes type I lijkt een duidelijk verband te bestaan met osteoporose. Bij mensen met diabetes type I is de botdichtheid vaak verlaagd en komen er meer heupbreuken voor. Waarom dit zo is, is nog onduidelijk. Bij mensen met diabetes type II worden soms bepaalde medicijnen voorgeschreven (thiazoledinedionen) die een negatief effect hebben op de botkwaliteit. Vrouwen die deze medicijnen gebruiken hebben relatief meer botbreuken.

Meer informatie over Diabetes Mellitus Type I?

Kijk voor meer informatie over Diabetes Mellitus type I en type II op de website van het Diabetesfonds op www.diabetesfonds.nl