Bij een groot aantal aandoeningen neemt de kans op osteoporose toe. Wanneer osteoporose wordt veroorzaakt door een andere ziekte heet dat secundaire osteoporose. Het ondergaan van een maag-darmoperatie is één van die onderliggende aandoeningen.

Wat is een maag-, darmoperatie?

Een maag-, darmoperatie is meestal het gevolg van een chronische ziekte aan de maag en/of darmen. In veel gevallen gaat het om aandoeningen die chronische ontstekingen veroorzaken in het maagdarmkanaal. Er bestaan veel verschillende operaties aan de maag en/of darmen afhankelijk van de onderliggende ziekte.

Maagziekten op zich veroorzaken geen osteoporose maar een operatie waarbij het grootste deel van de maag is weggenomen, verhoogd de kans op osteoporose wel omdat de opname van voedingsstoffen verstoord kan raken.

Langdurige darmstoornissen en uiteindelijk ook darmoperaties waarbij stukken darm worden weggenomen, kunnen het ontwikkelen van osteoporose bevorderen. Het gaat met name om stoornissen waarbij de opname van voedingsstoffen uit uw voedsel verstoord is.

Wat zijn de klachten bij een maag-, darmoperatie?

De klachten bij maag-, darmoperaties zijn afhankelijk van de aandoening die de oorzaak is van de operatie. Omdat er veel verschillende soorten maag-, darmaandoeningen bestaan die allemaal gepaard gaan met hun eigen klachten, is het ondoenlijk om hier een opsomming van klachten te geven.

Wat is de relatie tussen osteoporose en maag-, darmaandoeningen?

Osteoporose kan als complicatie van onbehandelde maag-, darmaandoeningen optreden en als gevolg van operaties in dat gebied. Botten hebben calcium (kalk) nodig om sterk te worden en te blijven. Bij botontkalking worden de botten minder sterk (broos) door een gebrek aan calcium, hierdoor breken ze sneller. Voor sterke botten is de opname van voldoende calcium en vitamine D uit de voeding nodig. Bij onbehandelde maag-, darmaandoeningen en/of operaties in het maag/darmgebied. kan dit problemen opleveren omdat de voedingsstoffen, zoals calcium en vitamine D, niet meer (voldoende) uit onze voeding kunnen worden opgenomen.

Meer informatie over een maag-, darmoperatie?

Kijk voor meer informatie over maag-, darmaandoeningen en operaties op de website van de Maag Lever Darm Stichting via www.mlds.nl