Bij een groot aantal aandoeningen neemt de kans op osteoporose toe. Wanneer osteoporose wordt veroorzaakt door een andere ziekte heet dat secundaire osteoporose. Voor deze aandoeningen worden vaak medicijnen gegeven. Deze medicijnen kunnen ook het risico op het ontstaan van osteoporose vergroten.

Wat is medicijngebruik?

Heel veel mensen slikken dagelijks één of meerdere medicijnen, soms zelfs meerdere keren per dag.

Sommigen medicijnen zijn vrij onschuldig zoals paracetamol, maar er zijn ook medicijnen die vervelende bijwerkingen met zich mee brengen zoals een verhoogd risico op osteoporose. Eén van de belangrijkste oorzaken voor secundaire osteoporose is het langdurig gebruik van corticosteroïden. Daarom zullen we hier op deze pagina uitgebreider bij stilstaan.

Welke medicijnen verhogen o.a. het risico op osteoporose?

  • Thiazolidinedionen (gebruikt bij diabetes mellitus)
  • Anti-epileptica
  • Antidepressiva
  • Benzodiazepinen (gebruikt bij slaapprobelem, angst of onrust)
  • Chemotherapie
  • Antihormonale middelen bij kanker
  • Corticosteroïden

Wat is de relatie tussen osteoporose en het gebruik van corticosteroïden?

Corticosteroïden behoren tot de groep van bijnierschorshormonen en worden voorgeschreven bij heel veel aandoeningen. Het meest bekende en voorgeschreven corticosteroïd is prednison. Met name vanwege hun ontstekingsremmende werking worden ze o.a. breed ingezet bij de behandeling van astma, COPD, reumatische aandoeningen, chronische ontstekingsziekten aan de darmen en psoriasis. De werking is geweldig, helaas zijn er ook bijwerkingen aan het gebruik van dit medicijn.

Corticosteroïden zorgen ervoor dat de cellen die botaanmaken hun werk niet meer goed kunnen doen. Daarnaast zorgen ze ervoor dat de botopbouwende cellen sneller afsterven en de botafbrekende cellen langer blijven leven. Dit proces zorgt ervoor dat de balans in de botopbouw negatief is en er meer bot wordt afgebroken dan opgebouwd met als gevolg osteoporose.

Ongeveer de helft van de mensen die langdurig corticosteroïden gebruiken (langer dan 3 maanden) in een hoge dosering (≥7,5 mg per dag) krijgen te maken met versneld botverlies. Inhalatiecorticosteroïden (pufjes bij bijvoorbeeld astma en COPD) hebben minder nadelige gevolgen dan de corticosteroïden die in de vorm van tabletten worden ingenomen bij bijvoorbeeld reumatische aandoeningen.

Meer informatie over medicijngebruik?

Kijk voor meer informatie over medicijngebruik op de website van de Osteoporose Stichting via www.osteoporosestichting.nl