Bij een groot aantal aandoeningen neemt de kans op osteoporose toe. Wanneer osteoporose wordt veroorzaakt door een andere ziekte heet dat secundaire osteoporose. Schildklieraandoeningen behoren tot de groep van onderliggende aandoeningen.

Wat zijn schildklieraandoeningen?

De schildklier is een vlindervormige klier aan de voorkant in het kuiltje van de hals, voor het strottenhoofd, tegen de luchtpijp aan. De schildklier produceert schildklierhormonen wat de stofwisseling en de groei stimuleert en het verbruik van energie door het lichaam regelt. Schildklieraandoeningen komen heel vaak voor. De schildklier kan te snel werken (hyperthyreoïdie genoemd) of te langzaam (hypothyreoïdie). Daarnaast kunnen ook de bijschildklieren te snel werken en te veel hormonen (PTH) produceren, dit heet hyperparathyreoïdie.

De bijschildklier maakt een hormoon aan (het bijschildklierhormoon) dat ervoor zorgt dat de hoeveelheid calcium in uw bloed op hetzelfde niveau blijft.

De klachten die ontstaan bij schildklierafwijkingen komen vaak heel geleidelijk op. Het gevolg daarvan is dat de diagnose vaak pas laat wordt gesteld.

Wat zijn de klachten bij schildklieraandoeningen?

De klachten die op de voorgrond staan bij een te snel werkende schildklier zijn:

 • Hartkloppingen
 • Afvallen ondanks een toegenomen eetlust
 • Zweten
 • Kortademigheid
 • Een opgejaagd, onrustig gevoel
 • Trillen
 • Diarree
 • Vermoeidheid
 • Spierzwakte
 • Snel geïrriteerd zijn
 • Warme en klamme huid hebben

De klachten die op de voorgrond staan bij een te langzaam werkende schildklier zijn:

 • U heeft het snel koud
 • Gewichtstoename
 • Vermoeidheid
 • Obstipatie
 • Haaruitval
 • Stijve spieren en/of gewrichten
 • Zwaarder wordende stem

De klachten die op de voorgrond staan bij een te snel werkende bijschildklier zijn:

 • Veel dorst
 • Veel plassen
 • Vermoeidheid
 • Maag-, darmstoornissen zoals obstipatie, misselijkheid en overgeven
 • Concentratieproblemen
 • Verwardheid
 • Nierstenen
 • Botpijn

Wat is de relatie tussen osteoporose en schildklieraandoeningen?

Als er sprake is van teveel of te weinig schildklierhormoon in uw lichaam dan kunnen allerlei lichaamsfuncties ontregeld raken. Dit geldt ook voor de botopbouw. Bij een te snel werkende schildklier neemt de botdichtheid sterk af en is de kans op botbreuken verhoogd.

Maakt uw lichaam te veel bijschildklierhormoon aan dan zal uw lichaam vragen om meer calcium. Aan de ene kant zal uw lichaam meer calcium uit uw voeding halen maar aan de andere kant zal er ook extra calcium uit uw botten worden gehaald. Dit heeft een negatief effect op de botkwaliteit en verhoogd de kans op osteoporose.

Meer informatie over schildklieraandoeningen?

Kijk voor meer informatie over schildklieraandoeningen op de website van de Schildklier Stichting Nederland op www.schildklier.nl