Naast heel veel beschikbare informatie willen we graag de volgende organisaties op het gebied van osteoporose bij u onder de aandacht willen brengen:

Astma Fonds
Het Astma Fonds strijdt voor gezonde longen en tegen ongeneeslijke longziekten. Daarom financieren ze wetenschappelijk onderzoek. Werken ze aan gezonde lucht binnen en buiten voor iedereen. En komen als patiëntenvereniging op voor de belangen van longpatiënten. Meer informatie is te vinden op www.astmafonds.nl

Diabetes Fonds
Het Diabetes Fonds maakt zich sterk om diabetes en complicaties hiervan te voorkomen en te genezen. Ze geven mensen met diabetes nu en in de toekomst een betere kwaliteit van leven. Op de website van het diabetesfonds www.diabetesfonds.nl vindt u uitgebreide informatie over diabetes wat als aanverwante aandoening regelmatig voorkomt bij osteoporose.

KWF Kankerbestrijding
KWF Kankerbestrijding zet zich in op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, patiënten ondersteuning en fondsenwerving met als doel kanker zo snel mogelijk terugdringen en onder controle brengen. De website www.kwfkankerbestrijding.nl is er voor mensen die leven met kanker en de mensen die met hen samenleven.

Maag Lever Darm Stichting
De Maag Lever Darm Stichting is een onafhankelijke stichting die maag-, darm- en leverziekten wil voorkomen en bestrijden en de kwaliteit van leven van patiënten wil verbeteren. De rol die de Maag Lever Darm Stichting hierbij inneemt is die van facilitator van wetenschappelijk onderzoek, voorlichter en kennisbron. Op de website van de Maag Lever Darm Stichting www.mlds.nl vindt u nuttige en uitgebreide informatie over maag-, darm- en leverziekten die voorkomen in combinatie met osteoporose.

Nederlandse Coeliakie Vereniging
De Nederlandse Coeliakie Vereniging (NCV) zet zich in voor mensen met coeliakie en hun omgeving. De vereniging wil het leven met een glutenvrij dieet makkelijker maken door: voorlichting te geven, lotgenotencontact te bevorderen, belangenbehartiging en het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek. Kijk voor meer informatie op www.glutenvrij.nl. (Onbehandelde) coeliakie is een risicofactor voor het ontwikkelen van osteoporose.

Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting
De Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting behartigt de belangen van mensen met CF en hun omgeving. Ze maken (digitaal) lotgenotencontact mogelijk en geven voorlichting aan patiënten, ouders, partners, begeleiders en deskundigen. Op de website van de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS) www.ncfs.nl vindt u veel informatie over taaislijmziekte (CF), een ernstige aangeboren afwijking die vooralsnog niet te genezen is, en voorkomt in combinatie met osteoporose.

Nederlandse Vereniging voor Addison en Cushing Patiënten
De Nederlandse Vereniging voor Addison en Cushing Patiënten is een patiëntenvereniging voor mensen met bijnieraandoeningen. Doel is om bij te dragen aan een betere kwaliteit van leven. Op de website van de patiëntenvereniging NVACP www.nvacp.nl vindt u informatie over de ziekte van Cushing een aanverwante aandoening bij osteoporose.

Osteoporose Stichting
De Osteoporose Stichting geeft onafhankelijke en wetenschappelijke verantwoorde informatie over de oorzaak, preventie en de behandeling van osteoporose aan belanghebbenden. De Osteoporose Stichting stimuleert preventieve en curatieve maatregelen die gericht zijn op het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van leven bij mensen met osteoporose en mensen die het risico lopen osteoporose te krijgen en/of een verhoogd fractuur risico hebben. Kijk voor meer informatie op de website www.osteoporosestichting.nl

Osteoporose Vereniging
De Osteoporose (patiënten)Vereniging behartigt de belangen van mensen met osteoporose. Daarnaast vindt de vereniging het belangrijk informatie over de ziekte te geven en de patiënt handvatten te geven voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Het geven van de juiste voorlichting kan preventief werken en helpen osteoporose te bestrijden. Ook heeft de Osteoporose Vereniging de intentie de onderlinge contacten tussen patiënten met osteoporose en osteopenie te bevorderen. Het delen van ervaringen en kennis met lotgenoten kan voor mensen met osteoporose een belangrijke steun in de rug zijn. Kijk voor meer informatie op www.osteoporosevereniging.nl

Reumafonds
Het Reumafonds heet officieel Stichting Nationaal Reumafonds. In de stichting zijn alle partijen vertegenwoordigd die betrokken zijn bij de strijd tegen reuma. Op de website van het reumafonds www.reumafonds.nl vindt u erg veel informatie over mogelijk aanverwante aandoeningen bij osteoporose zoals o.a. reumatoïde artritis en de ziekte van Bechterew.

Schildklier Stichting Nederland
De Schildklierstichting Nederland heeft als doel het verstrekken van informatie, het organiseren van lotgenotencontact en het behartigen van belangen van alle schildklierpatiënten. Op de website van Schildklier Vereniging Nederland www.schildklier.nl vindt u o.a. informatie over aanverwante schildklieraandoening bij osteoporose.

Stivoro
STIVORO geeft al meer dan dertig jaar op verschillende manieren voorlichting over roken en voert campagnes om het stoppen met roken te stimuleren. Informatie hierover vindt u op www.stivoro.nl

Stichting Anorexia Boulimia Nervosa
Deze stichting heeft als doelstelling het ondersteunen en helpen van mensen met een eetstoornis, evenals hun families, partners en vrienden. Door goede en actuele voorlichting wil de stichting het ontstaan, de duur, en de impact van eetstoornissen beperken. Daarnaast is het voor de stichting belangrijk om belanghebbenden te helpen bij het vinden van de juiste hulpverlening. Informatie hierover vindt u op www.sabn.nl

Stichting Veligheid
De stichting maakt zich hard voor veiligheidsproblemen die de meeste en meest ernstige letsels veroorzaken. Ze richten hun deskundigheid op alle veiligheidsterreinen waar gewonden en doden zijn te betreuren in Nederland. De kerntaken zijn: vroegtijdige signalering, onderzoek naar letsels en gedrag en het stimuleren én faciliteren van veilig gedrag. Dit gebeurt in samenwerking met bijvoorbeeld de overheid, bedrijven, politie, zorgverleners en experts. Kijk voor meer informatie op de website www.veiligheid.nl

UWV
UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV zorgt voor deskundige, doelgerichte en efficiënte landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen (zoals WW, WIA (IVA en WGA), Wajong, WAO, WAZ, WAZO en Ziektewet), en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Dat doen ze als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Meer informatie is te vinden op www.uwv.nl