Er is ontzettend veel informatie te vinden over osteoporose, op internet, in de bibliotheek of de boekhandel en binnen de gezondheidszorg. We hebben voor u op onze website zoveel mogelijk relevante informatie verzameld over osteoporose. Er is echter zoveel geschreven en gepubliceerd dat we hier nooit 100% volledig kunnen zijn. Bovendien, de één is meer geïnteresseerd in aanvullende informatie over gezonde voeding en de ander heeft meer baat bij extra informatie over aanpassingen in de leefstijl.

Voor de inhoud van deze website hebben we onder andere informatie op verschillende andere websites geraadpleegd. Mogelijk interessante websites voor u zijn:

coeliakie.medischonline.nl
Op deze website vindt u uitgebreide informatie over coeliakie, een chronische darmaandoening. Wat gebeurt er in de darmen bij iemand met coeliakie? Wat zijn de klachten waar iemand mee te maken kan krijgen? Welke impact heeft een glutenvrij dieet op het dagelijkse leven? Bij coeliakie geldt… glutenvrij = klachtenvrij! Verder vindt u hier praktische tips voor het omgaan met coeliakie en informatie voor de omgeving om rekening te houden met coeliakie.

www.astmafonds.nl

Het Astma Fonds strijdt voor gezonde longen en tegen ongeneeslijke longziekten. Daarom financieren ze wetenschappelijk onderzoek. Werken ze aan gezonde lucht binnen en buiten voor iedereen. En komen als patiëntenvereniging op voor de belangen van longpatiënten.

www.diabetesfonds.nl

Het Diabetes Fonds maakt zich sterk om diabetes en complicaties hiervan te voorkomen en te genezen. Ze geven mensen met diabetes nu en in de toekomst een betere kwaliteit van leven.

www.glutenvrij.nl

Dit is de website van de Nederlandse Coeliakie Vereniging. U vindt hier erg veel informatie over coeliakie en alles wat erbij komt kijken om glutenvrij door het leven te gaan.

www.kiesbeter.nl

Deze openbare zorgportal is bedoeld voor alle volwassen inwoners van Nederland die vragen hebben op het gebied van zorg, zorgverzekeringen en gezondheid. De informatie wordt aangeboden door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

www.kwfkankerbestrijding.nl

Deze website bevat veel informatie over kanker en bijbehorende aspecten. KWF Kankerbestrijding zet zich in op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, patiënten ondersteuning en fondsenwerving met als doel kanker zo snel mogelijk terugdringen en onder controle brengen. De website is er voor mensen die leven met kanker en de mensen die met hen samenleven.

www.mlds.nl

Op de website van de Maag Lever Darm Stichting vindt u nuttige en uitgebreide informatie over o.a. coeliakie en lactose-intolerantie.

www.ncfs.nl

Op de website van de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS) vindt u veel informatie over taaislijmziekte (CF), een ernstige aangeboren afwijking die vooralsnog niet te genezen is, en voorkomt in combinatie met osteoporose.

www.nvacp.nl

Op de website van de patiëntenvereniging NVACP (Nederlandse Vereniging voor Addison en Cushing Patiënten) vindt u informatie over de ziekte van Cushing een aanverwante aandoening bij osteoporose.

www.osteoporosestichting.nl

Op de website van de Osteoporose Stichting vindt u zeer veel informatie over botontkalking.

www.osteoporosevereniging.nl

Dit is de website van de patiëntenvereniging voor mensen met osteoporose en osteopenie in Nederland.

www.reumafonds.nl

Op de website van het reumafonds vindt u erg veel informatie over reumatische aandoeningen zoals reumatoïde artritis en de ziekte van Bechterew die voorkomen in combinatie met osteoporose.

www.sabn.nl

Op deze website is informatie te vinden over eetstoornissen, zoals bijvoorbeeld Anorexia nervosa, een ziekte die voorkomt in combinatie met osteoporose .

www.schildklier.nl

Op de website van Schildklier Vereniging Nederland vindt u o.a. informatie schildklieraandoeningen die voorkomen in combinatie met osteoporose.

www.sportiefbewegen.nl

Deze website heeft als doel om mensen met een chronische aandoening zoals osteoporose te informeren over de positieve effecten van sport en bewegen en middels het in beeld brengen van het sport en beweegaanbod u te stimuleren om ook (meer) te gaan sporten en/of bewegen.

www.stivoro.nl

STIVORO geeft al meer dan dertig jaar op verschillende manieren voorlichting over roken.

www.uwhulpmiddelen.nl

De thuiszorgwinkel en webshop voor ADL (Algemene Dagelijks Levensverrichtingen) hulpmiddelen. In deze webshop vindt u een groot aanbod aan hulpmiddelen welke zijn ingedeeld in 10 categorieën.

www.uwv.nl

UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV zorgt voor deskundige, doelgerichte en efficiënte landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen (zoals WW, WIA (IVA en WGA), Wajong, WAO, WAZ, WAZO en Ziektewet), en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Dat doen ze als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

www.veiligheid.nl

Op deze website staan veel tips en adviezen op het gebied van valpreventie bij 65-plussers.