Het effect van roken op de botten

Roken versnelt de botafbraak en vertraagd de botopbouw en heeft dus een nadelig effect op het ontwikkelen of verergeren van osteoporose.  Daarnaast heeft roken effect op hormonen. Bij vrouwen die roken begint de overgang eerder, ook dit heeft een nadelig effect op osteoporose vanwege versneld botverlies. Stoppen met roken helpt om verder botverlies zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom is het advies voor mensen met osteoporose en osteopenie (voorstadium van osteoporose) om te stoppen met roken.

Stoppen is moeilijk, niet onmogelijk!

“Natuurlijk weet ik dat roken slecht voor mijn gezondheid is, maar dat ook de kwaliteit van mijn botten ervan achteruit gaat, dat wist ik niet. Dat is wel een extra stimulans om opnieuw een poging te doen om te stoppen” (Paul, 64 jaar)

Roken is een verslaving. Zelfstandig een verslaving doorbreken is heel moeilijk. Gelukkig is er veel ondersteuning te krijgen bij het stoppen met roken. U kunt ondersteuning en begeleiding vragen aan uw huisarts, familie en vrienden. Daarnaast zijn er ook veel hulpmiddelen beschikbaar zoals bijvoorbeeld nicotinevervangende pleisters en – kauwgom.

Een goede  aanpak maakt de kans om blijvend te stoppen met roken groter. U kunt voor ondersteuning ook terecht bij Stivoro,  het expertisecentrum voor tabakspreventie. Deze organisatie biedt veel informatie en ondersteuning bij het stoppen met roken. Meer informatie: www.stivoro.nl.