De meeste mensen die te maken krijgen met osteoporose zijn al met (vervroegd) pensioen. Toch wordt de groep die nog wel werkt en osteoporose krijgt steeds groter. Niet in de laatste plaats omdat meer jonge mensen te maken krijgen met secundaire osteoporose en omdat we langer doorwerken dan vroeger.

Misschien zit u ook nog midden in het arbeidsproces wanneer u te horen krijgt dat u osteoporose heeft. U wilt waarschijnlijk het liefst zo lang mogelijk blijven werken. Niet alle werkzaamheden lenen zich hiervoor en het is ook afhankelijk van de klachten die u heeft. U zult samen met een bedrijfsarts kijken naar uw mogelijkheden. Kunt u uw huidige werkzaamheden blijven uitvoeren of zijn er misschien aanpassingen nodig?  U kunt hierbij denken aan het aanpassen van werktijden, werkzaamheden en/of uw werkplek.

“Ik wilde nog zo graag blijven werken. Samen met de bedrijfsarts en mijn werkgever is er een plan gemaakt. Met wat aanpassingen in mijn werkzaamheden en een verkorte werkduur kan ik gelukkig gewoon in dienst blijven” (Annette, 41 jaar)

In veel gevallen zijn er aanpassingen in de werkzaamheden mogelijk zodat u toch uw werk kunt blijven uitvoeren. Toch zijn er ook beroepen waarbij de kans groot is dat u die niet meer kunt uitvoeren. U kunt hierbij denken aan zware lichamelijke beroepen zoals in de bouwsector of in de zorg. In die gevallen is het mogelijk om te kijken naar een andere functie bij uw huidige werkgever, zoals bijvoorbeeld een administratieve functie.

Helaas gebeurt het in de praktijk ook dat u niet kunt aanblijven in uw eigen functie of in een andere functie bij uw huidige werkgever. Bovenop het nieuws dat u osteoporose heeft, krijgt u dan ook het verlies van uw baan te verwerken. Dit zal niet makkelijk voor u zijn. Bespreek met uw huisarts de mogelijkheden voor eventuele psychische ondersteuning als u daar behoefte aan heeft.