Osteoporose wordt ook wel botontkalking genoemd. Botten hebben o.a. calcium nodig om sterk te worden en te blijven. Wanneer er sprake is van osteoporose worden de botten broos. Dit betekent dat de botten hun gezonde botstructuur en botmassa (calcium en andere mineralen) verliezen. Het gevolg van osteoporose is dat u makkelijker uw botten breekt of last krijgt van één of meerdere ingezakte ruggenwervels.

Op de volgende pagina’s willen we u wegwijs maken in het ziektebeeld osteoporose. Wat is het precies? Hoe zien gezonde botten eruit en wat gaat er mis bij osteoporose? Ook vindt u informatie over hoe vaak osteoporose voorkomt en of er een verschil is tussen mannen en vrouwen bij het ontwikkelen van osteoporose.

Osteoporose wordt tegenwoordig niet meer gezien als kwaal die alleen voorkomt bij oude mensen, het treft namelijk ook jonge mensen. Daarnaast is osteoporose geen ouderdomskwaaltje maar een ziekte. In de Tweede Herziene Richtlijn Osteoporose van het Kwaliteitsinstituut van de Gezondheidszorg CBO uit 2002, staat beschreven dat osteoporose een grote ziektelast met zich meebrengt die vergelijkbaar is met aandoeningen als hartfalen en reumatoïde artritis. Inmiddels is er ook een Derde Herziene Richtlijn Osteoporose (mei 2011) waarin dit gegeven wordt bevestigd.

In de volgende pagina’s vindt u informatie over: