Osteoporose wordt ook wel botontkalking genoemd. Botten hebben o.a. calcium nodig om sterk te worden en te blijven.. Wanneer er sprake is van osteoporose worden de botten broos. Dit betekent dat de botten hun gezonde botstructuur en botmassa (calcium en andere mineralen) verliezen. Het gevolg van osteoporose is dat u makkelijker uw botten breekt of last krijgt van één of meerdere ingezakte wervels.

Osteoporose wordt tegenwoordig niet meer gezien als kwaal van oude mensen. Het treft namelijk ook jonge mensen. Daarnaast is osteoporose geen ouderdomskwaaltje maar een ziekte. In de Tweede Herziene Richtlijn Osteoporose van het Kwaliteitsinstituut van de Gezondheidszorg CBO uit 2002, staat beschreven dat osteoporose een grote ziektelast met zich meebrengt die vergelijkbaar is met aandoeningen als hartfalen en reumatoïde artritis. Ook in de Derde Herziene Richtlijn Osteoporose (mei 2011) wordt dit bevestigd.

In de hiernavolgende pagina’s vindt u informatie over: