Oorzaken van osteoporose

Er is niet één oorzaak aan te wijzen voor osteoporose.  Er is vaak sprake van een combinatie van factoren die ervoor zorgt dat uw botten brozer worden. De belangrijkste oorzaken voor het krijgen van osteoporose zijn de overgang bij vrouwen en het natuurlijk verouderingsproces. Naast deze oorzaken zijn er ook nog andere factoren die van invloed zijn. Deze factoren worden risicofactoren genoemd waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen belangrijke risicofactoren zoals erfelijke aanleg, geslacht en langdurig gebruik van corticosteroïden en minder belangrijke risicofactoren zoals roken en te weinig buiten zijn. De minder belangrijke risicofactoren hebben ook invloed op het ontwikkelen van botontkalking maar minder dan de belangrijke risicofactoren. U vindt uitgebreide informatie over de risicofactoren op de pagina risicofactoren voor osteoporose.

Erfelijkheid van osteoporose

Erfelijkheid speelt een rol bij het ontstaan van osteoporose. Wanneer één van uw beide ouders osteoporose heeft (gehad) dan is het risico groter dat u ook osteoporose ontwikkelt. Hetzelfde geldt voor uw broer(s) en/of zus(sen). Als één van hen osteoporose heeft (gehad), loopt u ook een verhoogd risico op het ontwikkelen van broze botten, dit wordt ook wel erfelijke familiaire belasting genoemd.