“Nadat ik in de winter was uitgegleden op straat hield ik pijn in mijn rug. Na enkele maanden besloot de dokter toch een röntgenfoto te maken. Uit die foto bleek dat ik drie ingezakte ruggenwervels had als gevolg van botontkalking’ (Emma, 61 jaar)

Osteoporose bij vrouwen komt vaak voor

Het is nog niet zo lang geleden dat osteoporose werd gezien als ‘oude vrouwenkwaal’. Inmiddels is bekend dat iedereen osteoporose kan krijgen, mannen, vouwen, jong en oud. Osteoporose komt vaker bij vrouwen voor dan bij mannen. Van de vrouwen boven de 60 jaar, krijgt 1 op de 3 te maken met osteoporose.

Oorzaken van osteoporose bij vrouwen

Bij vrouwen is de belangrijkste oorzaak voor het ontwikkelen van osteoporose een verandering in de hormoonhuishouding. Tijdens de overgang stoppen de eierstokken met het produceren van oestrogenen. Het gevolg hiervan is een versterkte afbraak van botmineralen. Oestrogenen hebben namelijk een remmende invloed op botafbraak en in de overgang valt deze rem weg. Er wordt meer botmineraal afgebroken dan er nieuw wordt aangemaakt waardoor de totale hoeveelheid botmineralen afneemt. Kijk voor extra informatie over botopbouw en –afbraak ook op de pagina de botten en op de pagina wat gaat er mis bij osteoporose.

Ook het lichaamsgewicht heeft bij vrouwen een grote invloed op het ontstaan van osteoporose. Bij slanke vrouwen is het risico op het krijgen van osteoporose groter dan bij vrouwen met een te hoog lichaamsgewicht. Na de overgang wordt in het vetweefsel van vrouwen nog een kleine hoeveelheid oestrogenen gemaakt. Wanneer er veel vetweefsel aanwezig is, produceert het lichaam dus extra oestrogenen. Deze oestrogenen compenseren enigszins het verlies aan oestrogenen door de overgang.

Onderzoek heeft aangetoond dat vrouwen met osteoporose niet alleen pijn hebben en minder mobiel zijn maar ook klachten ervaren als een verminderd energieniveau, slecht slapen en emotionele problemen. Kijk voor meer informatie bij klachten.

Verschil tussen osteoporose bij vrouwen en mannen

Osteoporose komt zowel bij mannen als bij vrouwen voor. Toch zijn er een hierbij een aantal verschillen te noemen, de belangrijkste zijn:

  • Vrouwen krijgen vaker osteoporose dan mannen omdat ze te maken krijgen met een verminderde oestrogeen productie als gevolg van de overgang
  • Vrouwen breken sneller een bot dan mannen omdat de botten van mannen over het algemeen sterker zijn
  • Vrouwen krijgen minder vaak te maken met ingezakte ruggenwervels dan mannen

Heeft u klachten die kunnen wijzen op osteoporose zoals langdurig (ernstige) rugpijn, krommer lopen of een botbreuk na een eigenlijk onbeduidende val, neemt u dan contact op met uw huisarts om uw situatie en klachten te bespreken.

Preventie en behandeling van osteoporose bij mannen

Er is gebleken dat osteoporose voor een deel voorkomen kan worden door bijvoorbeeld te zorgen voor voldoende lichaamsbeweging en een gezond voedingspatroon. Tips hiervoor verschillen niet of nauwelijks voor mannen en vrouwen. U kunt meer lezen over het voorkomen van osteoporose op de pagina’s die vallen onder preventie & tips. Hetzelfde geldt voor de behandeling van osteoporose, deze komt voor mannen en vrouwen in grote lijnen overeen. Wanneer u medicijnen voorgeschreven krijgt, kan daar een verschil optreden tussen mannen en vrouwen. Dit heeft te maken met de samenstelling en werking van verschillende geneesmiddelen. De één is meer geschikt voor vrouwen dan voor mannen in verband met het verschil in hormoonhuishouding in het lichaam. Meer informatie over de behandeling van osteoporose vindt u bij behandeling.