Er is niet één oorzaak aan te wijzen voor osteoporose, het is vaak een combinatie van meerdere factoren die ervoor zorgt dat uw botten brozer worden. Deze factoren worden risicofactoren genoemd waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen belangrijke en minder belangrijke risicofactoren.

Risicofactoren

Er zijn veel verschillende risicofactoren voor het ontwikkelen van osteoporose. De een heeft meer impact dan de ander maar toch is het verstandig om op alle risicofactoren te letten. Hieronder vindt u een overzicht van risicofactoren voor het ontwikkelen van osteoporose:

Erfelijkheid
Het voorkomen van osteoporose in de eerste lijn bij familieleden, dus bij vader, moeder, broer(s) en/of zus(sen), is een belangrijke risicofactor voor het krijgen van osteoporose.

Vroege overgang
De overgang is één van de belangrijkste oorzaken van osteoporose. Een vroege overgang is een risicofactor. Vrouwen die bijvoorbeeld door een operatieve verwijdering beide eierstokken kwijt zijn en vervroegd in de overgang komen, lopen een hoger risico op osteoporose.

Botbreuk na uw 50ste levensjaar
Heeft u na uw 50ste verjaardag een botbreuk opgelopen dan is het risico groot dat u meerder botten zult breken als gevolg van osteoporose.

Lage piekbotmassa
Mensen met een lage hoeveelheid botmineraal rond hun 30ste levensjaar lopen meer risico op het ontwikkelen van osteoporose dan mensen met een hoge piekbotmassa. Een lage hoeveelheid botmineraal kan onder andere ontstaan door te weinig beweging in de jeugd of door een tekort aan calcium uit de voeding in de jeugd.

Onderliggende ziekten
Ziekten als reuma, coeliakie, de ziekte van Crohn en een te snel werkende schildklier kunnen osteoporose veroorzaken. Meer informatie hierover vindt u bij secundaire osteoporose

Langdurig gebruik van bepaalde medicijnen
Een bijwerking van medicijnen als corticosteroïden, prednison en dexamethason is dat het een nadelig effect heeft op de botstructuur waardoor een grotere kans ontstaat op het ontwikkelen van osteoporose. Meer informatie hierover vindt u bij secundaire osteoporose

Invaliditeit en/of langdurige bedrust
Langdurige bedrust vormt een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de botten. Na enkele weken volledige bedrust, neemt de botmassa in de rugwervels al met 30% af.

Te laag lichaamsgewicht
Met name bij vrouwen is een te laag lichaamsgewicht een risicofactor bij het ontstaan van osteoporose. Slanke vrouwen hebben een beduidend groter risico op het krijgen van osteoporose dan vrouwen met een te hoog lichaamsgewicht. Meer informatie hierover vindt u bij osteoporose bij vrouwen

Onvoldoende lichaamsbeweging
Voldoende lichaamsbeweging is bijna net zo belangrijk voor gezonde botten als voldoende bouwstoffen, vitaminen en mineralen uit de voeding.

Ongezonde eet- en leefgewoonten
Gezond leven en eten heeft een gunstige invloed op de kwaliteit van uw botten. Minder gezond voor uw botten is het gebruik van te weinig melkproducten, te veel vlees, te veel koffie, te veel alcohol, roken, tekort aan vitamine D, te weinig beweging. Meer informatie hierover vindt u bij preventie & tips

Door na te gaan of iemand een bepaald ‘risicoprofiel’ heeft, kan gekeken worden wie een verhoogd risico loopt op het krijgen van osteoporose. Deze methode blijkt niet waterdicht te zijn. Een groot aantal mensen dat later osteoporose zal ontwikkelen, komt niet naar voren in de risicoprofielen. De enige methode om goed te voorspellen of iemand een verhoogde kans heeft op het ontwikkelen van osteoporose is het uitvoeren van een meting van de hoeveelheid botmineraal.